Kontaktné údaje


Názov: Slovenský skauting, 106. zbor Akataleptik Detva
Sídlo: M.R. Štefánika 9, Detva 962 12
Štatutárny zástupca: Ondrej Hubinský 
Korešpondečná adresa: 
IČO: 37 819 780
DIČ: 2021565425
Bankové spojenie: SK0556000000002114144001 / Prima banka
E-mail: 106zbor@skauting.sk
Webové stránky:  www.akataleptik.sk, www.skautidetva.sk


E-mail

Vodca zboru:
Ondrej Hubinský - hubinsky.ono@gmail.com
Zástupkyňa zborového vodcu:
Jana Sekerešová - jana.sekeres@gmail.com

Zborový ekonóm:

Roman Kortiš - romankortis@gmail.com
Vodca druhého oddielu:

Marián Stehlík - majostehlikx@gmail.com

Vodkyňa tretieho oddielu:
Lenka Lentilka Nôtová - lenkanotova@gmail.com

Radcovia družín

Veronika Nasťa Beskydiarová - veronikabeskydiarova@gmail.com
Silvia Pračková - prackova.sil@gmail.com
Alžbeta Bambi Golianová - alzbetabambi@gmail.com

Klára Glevíča Králová - glewkral23@gmail.com
Marek Bača Dančo - m.danco@protonmail.com

Matej Martinský - matej@martinsky.sk
Dávid Dafčo Šrámka - davidkosramka@gmail.com

Andrej Kortiš - 257Legolas@gmail.com

Chcem sa pridať ku skautom

Stačí telefonicky kontaktovať jedného z vodcov, alebo prísť priamo do klubovne.

Od dospelého vodcu dostaneš prihlášku, ktorú donesieš vyplnenú na najbližšie stretnutie. Dostaneš od nás informácie o fungovaní zboru a stretnutiach. Stačí málo, aby si  sa stal súčasťou nášho zboru.  

Telefónny kontakt

zborový vodca: 
Ondrej Hubinský - 0917 249 989


zástupkyňa zborového vodcu:

Jana Sekerešová - 0907 597 796

zborový ekonóm:
Roman Kortiš - 0944 366 116

vodca druhého oddielu:
Marián Stehlík  - 0915 385 779

vodkyňa tretieho oddielu:
Lenka Lentilka Nôtová - 0944 244 969


Radcovia družín:

Sarafíny - Alžbeta Bambi Golianová - 0915 415 228

Rusalky - Veronika Nasťa Beskydiarová - 0949 107 858

Kukučky - Silvia Pračková - 0918 295 878

Polárky - Lenka Lentilka Nôtová

Zum-zum - Matej Martinský - 0918 763 159

Čierni Vlci - Marek Bača Dančo - 0914 351 800

Bieli Vlci - Andrej Kortiš - 0944 185 518

Svište - Dávid Dafčo Šrámka - 0907 182 606

 

Kde nájdem klubovňu?

Kontaktuje nás

Ako môžem zlepšiť fungovanie vášho zboru?

  • Venujte nám vaše 2% alebo 3% na činnosť. Vďaka vám sme v minulom roku získali viac ako 1800 eur. 
  • Pomôžte nám so zariaďovaním novej klubovne. Potrebovali by sme kovové police do skladu, veľké stoly a lavice..
  • Uľahčite nám dopĺňanie zásob spotrebného materiálu. Kancelárske potreby, výkresy, ekologické čistiace prostriedky.
  • Zídu sa nám vaše skúsenosti a zručnosť. Pri opravách klubovne, s odvozom materiálu..

Ak vám napadol iný spôsob ako pomôcť, neváhajte nás kontaktovať.