Aktuality


Výprava na Vrchdetva 16. 3.

Túto sobotu (16.3.) budeme mať zborovú výpravu!


(t.j. chlapci aj dievčatá). Pôjdeme pešo na Vrchdetvu. Stretávať sa budeme o 8:00 pri klubovni a naspäť sa vrátime o 17:00. Obliecť sa treba turisticky a primerane počasiu (viac vrstiev oblečenia). Netreba zabudnúť aj na pršiplášť. Takisto treba pribaliť vodu a jedlo na celý deň, 5 vecí a náhradné oblečenie. V prípade zlého počasia dáme vedieť vopred. Ak však bude zlé počasie v deň výpravy, budeme mať náhradný program v klubovni do 12:00. Tešíme sa na Vás!

Darujte nám 2% dane z príjmu

Údaje o našej organizácii

Názov organizácie: 
Slovenský skauting, 106. zbor Akataleptik, Detva
Sídlo organizácie: M.R. Štefánika 9, Detva 962 12
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37 819 780 


AKO POSTUPOVAŤ, ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane robí za vás zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.  
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 3. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní dane , v ktorom sú už vyplnené údaje našej organizácie.
 4. Obe tieto tlačivá (vyhlásenie spolu s potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 

Tlačivá na stiahnutie

UPOZORNENIE! IČO musí byť  zarovnané doprava!
Môžete darovať aj 3%, ak ste v minulom roku dobrovoľnícky odpracovali viac ako 40 hodín. V prípade, že ste tento čas venovali našej organizácií, ozvite sa, radi vám vystavíme potvrdenie.  
 
viac informácií a postup nájdete tu:  rozhodni.sk

BEZ PODPORY BY TO NEŠLO

Ďakujeme za pomoc všetkým nezištným podporovateľom a obetavým rodičom

 • Mestu Detva za odpustený nájom novej skautskej klubovne, finančnú podporu
 • Roľníckemu družstvu Látky  za každoročný prenájom lúky na táborenie 
 • 21. zboru Korčín Zvolenská Slatina  za požičanie podsád a hangáru 
 • BBSK za finančnú podporu v roku 2016
 • všetkým darcom 2 alebo 3% z dane
 • ZŠ J.J. Thurzu a ZŠ s MŠ Alexandra Vagača
 • sponzorom plesu, ktorí prispievajú cenami do tomboly
 • rodičom Nôtovým, Kysľovým, Pázmányovým, Kořínkovým, Královým, p. Filovej, p. Olosovej, p. Ďurčíkovej, p. Dekrétovi, p. Halászimu, p. Černeckému, p. Zvarovi, p. Liptákovej a ďalším


Aj v roku 2018 sme mohli poskytnúť našej mládeži zábavný a plnohodnotný program, zorganizovať množstvo jednodňových víkendov, či dokonca letný tábor. Všetko toto bolo možné aj vďaka finančnej podpore mesta Detva. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.