Aktuality


Skauting v Kriváni

Ak ťa zaujal skauting a chceš sa k nám pridať, prvé stretnutie novej skautskej, chlapčenskej družiny bude v pondelok 10.9.2018 o 16:00 pri Obecnom úrade v Kriváni.
Dievčatá radi uvidíme každý piatok o 16:00 na adrese: M.R. Štefánika 9, Detva 962 12.
Neváhaj a príď sa zabaviť

Nový skautský rok začína

Prichádza nový školský rok a s ním sa aj skauting znova rozbieha. Všetko sa znova začne v piatok 6. 9., tak si pozrite, či máte všetko v batohoch, vyžehlite šatky, naostrite nože a všetci sa vidíme na prvých oddielovkách! 

Stretnutie klasicky pred klubovňou v piatok o štvrtej. Chlapčenská oddielovka bude predĺžená na 3 hodiny miesto dvoch, takže sa nebojte, rodičia, ak vám skauti prídu až po siedmej.

Darujte nám 2% dane z príjmu

 

Údaje o našej organizácii 

 

Názov organizácie: 
Slovenský skauting, 106. zbor Akataleptik, Detva
Sídlo organizácie: M.R. Štefánika 9, Detva 962 12
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37 819 780 


AKO POSTUPOVAŤ, ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane robí za vás zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.  
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 3. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní dane , v ktorom sú už vyplnené údaje našej organizácie.
 4. Obe tieto tlačivá (vyhlásenie spolu s potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 

 

Tlačivá na stiahnutie

 
UPOZORNENIE! IČO musí byť  zarovnané doprava!
 
Môžete darovať aj 3%, ak ste v minulom roku dobrovoľnícky odpracovali viac ako 40 hodín. V prípade, že ste tento čas venovali našej organizácií, ozvite sa, radi vám vystavíme potvrdenie.  
 
viac informácií a postup nájdete tu:  rozhodni.sk

BEZ PODPORY BY TO NEŠLO

Ďakujeme za pomoc všetkým nezištným podporovateľom a obetavým rodičom

 • Mestu Detva za odpustený nájom novej skautskej klubovne, finančnú podporu
 • Roľníckemu družstvu Látky  za každoročný prenájom lúky na táborenie 
 • 21. zboru Korčín Zvolenská Slatina  za požičanie podsád a hangáru 
 • BBSK za finančnú podporu v roku 2016
 • všetkým darcom 2 alebo 3% z dane
 • ZŠ J.J. Thurzu a ZŠ s MŠ Alexandra Vagača
 • sponzorom plesu, ktorí prispievajú cenami do tomboly
 • rodičom Nôtovým, Kysľovým, Pázmányovým, Kořínkovým, Královým, p. Filovej, p. Olosovej, p. Ďurčíkovej, p. Dekrétovi, p. Halászimu, p. Černeckému, p. Zvarovi, p. Liptákovej a ďalším